Privacyverklaring Psychologiepraktijk Hollands Noorden

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van Psychologiepraktijk Hollands Noorden gevestigd in Schagen en Middenmeer.

Psychologiepraktijk Hollands Noorden heeft de bij de verwerking van persoonsgegevens gevraagde geheimhouding, zeer hoog op de prioriteitenlijst staan. Wij dragen erbij bij dat de verkregen gegevens altijd vertrouwelijk en volgens de door de overheid opgelegde privacywetgeving wordt behandeld. Het uitgangspunt hierbij is om de privacy te waarborgen.

Waarom?
Het doel van deze privacyverklaring is het transparant maken van de wettelijke rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Deze regelgeving is beschreven in de algemene verordening gegevensbescherming, kortweg de AVG. De AVG kent de volgende rechten ten aanzien van de betrokkenen;

  • recht op informatie (art. 13 en 14) 
  • recht op inzage (art. 15) 
  • recht op rectificatie (art. 16) 
  • recht op gegevensuitwisseling (art. 17) 
  • recht op overdraagbaarheid (art. 20) 
  • recht op beperking van de verwerking (art. 18) 
  • recht op bezwaar (art. 21)

Doel
Uitgangspunt ten behoeve van de verzameling en verwerken van persoonsgegevens is dat dit alleen gebeurt ter verbetering van het persoonlijk welbevinden van de cliënt, en het continueren hiervan na afloop van de behandeling. Om de cliënt daarin bij te staan zullen de gegevens eventueel gebruikt worden voor de volgende doeleinden; -ten behoeve van het voeren van een administratie -ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen -voor kwaliteitsregistraties ter verbetering van de zorg -betreffende het in contact treden met de cliënt -ter afhandeling van de financiële aspecten betreffende de behandeling -bij behandeling van een eventueel geschil

Verstrekken van persoonsgegevens
Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan Psychologiepraktijk Hollands Noorden, zal te allen tijde kenbaar gemaakt worden wat de noodzaak van de gevraagde gegevens is, of het verplicht is en wat de mogelijke gevolgen zijn van het eventueel niet verstrekken van de gevraagde gegevens. Tevens garanderen wij dat de gevraagde gegevens alleen gebruikt zullen worden voor de daarvoor kenbaar gemaakte doelen.

Bewaartermijn
Psychologiepraktijk Hollands Noorden bewaart de verstrekte gegevens volgens de wettelijk geldende termijn van 15 jaar.

Veiligheid van persoonsgegevens
Psychologiepraktijk Hollands Noorden maakt voor de bescherming van persoonsgegevens gebruik van beveiligde communicatie, dit houdt in, versleuteld mailverkeer tussen belanghebbenden, beveiligde website, en behandelaren zijn tot geheimhouding verplicht. Belanghebbenden kunnen zijn, huisarts, bedrijfsarts, of andere zorgverleners. Tevens wordt er bij gevraagde communicatie met belanghebbenden altijd om toestemming gevraagd aan de cliënt. De cliënt heeft zelf ook recht op inzage in zijn eigen dossier, het dossier wordt hierbij vermenigvuldigd op papier en dient na tekening van een verklaring en vertoon van een geldig legitimatiebewijs, opgehaald te worden door de cliënt zelf, aan de balie van de praktijk aan de Zuiderweg 33-1 te Schagen.

Intrekking van inzage/toestemming
Client houdt te allen tijde het recht tot het intrekken van de toestemming van inzage, hierbij wordt de verdere verstrekking van gegevens stopgezet, en indien van toepassing, wordt de cliënt gewezen op eventuele gevolgen. Psychologiepraktijk Hollands Noorden kan voor de hieruit vloeiende gevolgen niet aansprakelijk gesteld worden. Tevens heeft de intrekking geen terugwerkende kracht, eventuele reeds voltooide verwerkingen blijven dus van kracht.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het beleid, of indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met;

Psychologiepraktijk Hollands Noorden
t.a.v. dhr. A.C.M. van Assem, praktijkhouder, contactpersoon AVG
Zuiderweg 33-1
1741 NA Schagen
Tel: 0224 760020
Mail: a.vanassem@psyhn.zorgring.nl


Psychologiepraktijk Hollands Noorden behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente privacyverklaring is te vinden op de website, www.psychologiepraktijk-hn.nl

Vrijblijvend informatie ontvangen?

informatie opvragen
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken